Osteopathie

Bij sommige letsels of klachten biedt oefentherapie van de kinésist slechts voor een deel de oplossing. Hoewel deze oefentherapie een zeer grote waarde heeft op korte en lange termijn, kan een bezoek aan de osteopaat een goede aanvulling zijn.

Ook hier wordt gezocht naar een gezonde balans in het lichaam. Waar bij de kinesist vooral spierkracht, lenigheid en coördinatie de focuspunten zijn, zal bij de osteopaat nagegaan worden of er problemen zijn met de balans en beweeglijkheid van het geraamte, de organen en de schedel. Het lichaam op dit vlak terug in balans brengen kan dus ook een oplossing bieden voor zowel acute als chronische klachten. Dit neemt echter niet weg dat training en oefentherapie een zeer belangrijke schakel vormen voor een lichaam in balans.