Biomechanische screening

Een biomechanische screening is een belangrijk onderdeel in de trainingsopbouw van zowel professionele als recreatieve sporters. Een dergelijke screening door de kiné onderzoekt in detail hoe jouw lichaam scoort op belangrijke parameters zoals lenigheid, kracht, symmetrie, core stability en beweeglijkheid. Op deze manier wordt duidelijk nagegaan wat jouw persoonlijke sterke en zwakke schakels zijn, met daaraan gekoppeld een oefenprogramma om vooral de limiterende schakels op te trainen. Deze screening kan zowel preventief (blessures voorkomen) als curatief (blessures genezen) uitgevoerd worden om jouw lichaam optimaal te trainen. Zo wordt je als sporter een sterkere atleet met minder kans op klachten en betere prestaties.

De biomechanische screening kan aangevuld worden met een loop – of ganganalyse om diepgaander na te kijken wat de oorzaken zijn van bepaalde problemen. Hoewel optrainen van de limiterende schakels een heel belangrijke factor is, kan de combinatie met een steunzool zeer goede resultaten leveren bij terugkerende klachten.

Team